דלג לתוכן העמוד
סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 10/01/2018 10/01/2018

העירייה עומדת להתקשר עם יועץ " מתכנן לאזור החקלאי והפיכתו לאזור תעשייה" בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים , בהודעה זו מידעת העירייה את הציבור בדבר כוונתה להתקשר בתוך 10 ימים עם הזוכה שיבחר