דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 42/2017 לעבודות שיקום שכונה דרום מזרחית

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 16/09/2017 03/10/2017

לצפייה בקובץ המצורף למכרז