דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 29/2017 למתן שירותי גביית ארנונה

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 13/08/2017

לצפייה בקובץ המצורף למכרז