דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 20/2017 לעבודות כביש אלאנדלוס

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 17/07/2017 31/07/2017

לצפייה בקובץ המצורף למכרז