דלג לתוכן העמוד

מכרז 47/2016 סקר עמודי תאורה, מרכזיות, רשת החשמל ובדיקת חשבונות

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 09/04/2017 25/08/2016

לצפייה בקובץ המצורף למכרז