דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 5/2019 לתפקיד ממונה על שירותי חירום וביטחון

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 13/06/2019 23/06/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז