דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 17/2019 לתפקיד מזכיר בית הספר אבן רושד

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 30/08/2019 09/09/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז