דלג לתוכן העמוד

מכרז מתחם החינוך בתחום הקולנוע והתקשורת

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 03/05/2021 05/07/2021
לצפייה בקובץ מענה לשאלות הבהרה - לחצו כאן
לצפייה בקובץ מענה לשאלות הבהרה 2 - לחץ כאן 
לב הארץ דמי חכירה הערכת שמאי - לחץ כאן 
קובץ מעודכן למכרז - עודכן ב 17.6.2021 
הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות 4.7.2021 -
לחץ כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז