דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 14/2021 להפעלה ולאחזקת בית ספר תיכון טכנולוגי

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 25/05/2021 10/06/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז