דלג לתוכן העמוד
סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 10/06/2021 25/06/2021

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
שאלון אישי מועמדות למכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז