דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 2021/08 לתפקיד רכז תעסוקה

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 29/07/2021 12/08/2021

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
שאלון אישי מועמדות למכרז

הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז