דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 04/2021 לתפקיד מנהל מחלקת אסטרטגיה, תכנון ובקרה

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 13/08/2021 27/08/2021

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
שאלון אישי מועמדות למכרז

הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז