דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 2021/09 לתפקיד פקח חניה וחוקי עזר

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
חיצוני 20/08/2021 03/09/2021

מועמד יקר,
מצורף למכרז טופס
שאלון אישי מועמדות למכרז

הצהרת - קרובי משפחה המועסקים בעיריית כפר קאסם 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז