דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 22/2021 - לקליטת נותני שירותים מקצועיים במסגרת התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 08/06/2021 27/06/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז