דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 37/2021 לאספקת מוצרי מזון ומוצרי ניקיון

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 09/11/2021 21/11/2021