דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 2021/25 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ לקידום פרויקטים, טיפול החסמי תכנון וביצוע מוסדות ציבור

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 14/11/2021 25/11/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז