דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 45/2021 קליטת נותני שירותים מקצועיים

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 18/11/2021 21/11/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז