שלום רב,

להלן הצעת צו ארנונה לשנת 2021,

הצעת צו ארנונה 2021.pdf