עיריית כפר קאסם מזמינה בזאת יועצים, ספקים וקבלנים בתחומים שונים להציע את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים ואספקה כללית

האם אתה נרשם למאגר היועצים או ולמאגר ספקים וקבלנים?
האם אתה נרשם למאגר היועצים או ולמאגר ספקים וקבלנים? (חובה) שדה חובה

הענפים והתחומים אליהם המועמד מבקש להיכלל

(יש לסמן את התחומים המבוקשים)

ענף תכנון והנדסה
ענף תכנון והנדסה
ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות
ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות
ענף: גזברות, כספים, ביקורת
ענף: גזברות, כספים, ביקורת
ענף: חינוך
ענף: חינוך
ענף: רישוי עסקים ונכסים
ענף: רישוי עסקים ונכסים
ענף: בטחון ובטיחות
ענף: בטחון ובטיחות
ענף: כללי
ענף: כללי
ענף : רווחה
ענף : רווחה
ספקי שירותים וטובין
ספקי שירותים וטובין
ספקי שירותים ווטרינריים ותברואתיים
ספקי שירותים ווטרינריים ותברואתיים
מוניציפאלי
מוניציפאלי

רשימת מסמכים להגשה

לשימוש המועמד לבדיקה שהכל הוגש על ידו. מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר חתומים וסרוקים

פירוט ניסיון המועמד:

העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ללקוח מוסדי אחד לפחות. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל, מפעלים (לרבות מפעלי תעשייה), חברות/קבלני בניה, חברות/קבלני תשתיות, חברות/קבלני פיתוח, חברות ציבוריות. הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי", הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.

ניסיון המועמד (חובה) שדה חובה
הגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנוענףתחום

-אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.

-יש להגיש את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת הגשת המועמדות לרשימה ולצרפם למסמך זה.


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001