רשימת ספקים וקבלנים של העירייה לצורך ביצוע הליכים תחרותיים ומכרזי זוטא

 

  1. עיריית כפר קאסם (להלן: "העירייה") מודיעה בזאת  כי רשימות הקבלנים והספקים של העירייה לצורך ביצוע הליכים תחרותיים ומכרזי זוטא פתוחה לעדכון שוטף שיבוצע על פי שיקול דעת העירייה מעת לעת.
  2. מובהר כי, אין בהודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לרשימה כדי להבטיח למועמדים את התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.
  3. הבקשות ידונו על ידי העירייה בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לעדכון המאגר הקיים.
  4. ניתן להגיש מועמדות בכדי להיכלל המאגר דרך הקישור הבא  "קישור"

בברכת הצלחה ושיתוף פעולה פורה
עיריית כפר קאסם


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001