שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
פרסום: התקשרות עם יועצים כללי 31/12/2018
פרסום: התקשרות עם יועצים כללי 29/11/2018
פרסום: התקשרות עם יועצים כללי 10/01/2018

עבור לארכיון המכרזים